Marka Patent Tescil Ofisi

Marka Tescil Aşamaları

Markanın başvuru süreçleri, ilk olarak şekli incelenmesi, yani başvurunun mutlak ret nedenleri içerisinde değerlendirme ve, karar verilmesi ardından yayım aşaması yayın süresi içerisinde yayıma itiraz işlemleri, üçüncü kişiler tarafından yapılması ve bu görüş ve itirazlarının değerlendirilerek başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

1-Şekli İnceleme

Markanın Kanun gereklilikleri içerisinde Kuruma sunulan tescil başvurusunun ilk olarak şekli yönden incelenip karar verilmesi gerekmektedir. Bu Aşama sırasında herhangi bir eksiklik görülmesi durumunda ise başvuru sahibine eksiklik ve/veya hataların tamamlanması için 60 gün iki aylık süre verilmektedir. Bu süre içerisinde tespit edilen eksiklik tamamlanmazsa başvurular yasalar gereği hükümden düşmekte veya eksiklikle ilgili talepler dikkate alınmadan devam etmektedir.

Şekli incelemesi tamamlanan başvuru, tescil talebinde bulunulan mal ve hizmetler de dikkate alınarak ret nedenleri çerçevesinde uzmanlar tarafından re’sen incelemeye tabi tutulmaktadır. Ret nedenlerinden birinin oluşması durumunda başvuru, tamamen veya bir kısmı için reddedilmektedir.

2- Karara İtiraz

Türk Patent ve Marka Kurum uzmanı kararlarına karşı, verilen söz konusu karardan memnun olamayan başvuru sahibi tarafından kararın tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edilebilme hakkı bulunmaktadır.

3- Yayıma İtiraz

Başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ise Resmi Marka Bülteni’nde iki ay yayımlanmaktadır. Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra başvuruya ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren 60 gün içerisinde yapılmaktadır.

Markanın Tescil Edilmesi

Hiçbir eksiği olmayan yada eksiklikleri giderilen marka başvurularına yasal süreler içinde itiraz gelmemesi veya yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesi ile tescil kararı çıkar ve gerekli Marka Tescil Belge ödemesi yapılması durumunda başvuru tescil edilerek, 10 süre ile sicile kaydedilir

Adresimiz

Barboros Hayrettin Paşa Mah 1988. Sokak No:4 Papatya 1 Residence Kat:6 D:82 Esenyurt-Beyliküzü/İstanbul

Telefon

0212 452 77 70

0530 833 36 26

Email

info@patenttescil.com.tr

Marka ve Patent Tescil Sorgula

Patent Marka tescil araştırması ve marka tescili durumu ve bilgileri hakkında ücretsiz araştırma yapalım.


 
Dakika Reklam