Marka Patent Tescil Ofisi

Patent İtiraz;

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan patent müracaatları kuruma tarafından ilk ön incelemesi tamamlandıktan sonra resmi patent bülteninde 6 ay süre sınırı içerisinde yayınlanmaktadır. Yayını gerçekleşen patent tescil başvurularına bu yasal süreç içerisinde itiraz edilebilmektedir.

Neden İtiraz Edilir;

Başvurusu girişi yapılmış müracaatların tescil belgesi alması durumunda 20 yıllık patent tescil koruması sağlayacağı için müracaat girişinin yapıldığı tarihten önce bilinen başka bir tescil yada teknik olduğu veya buluş üzerinde hak talep edilmesi gibi nedenleri içeren sebeplerden dolayı itiraz edilebilir.

İtirazda Neler İstenir?

Başvurusu gerçekleşen Patent Tescil müracaatı için itiraz sahibinin gerekçelerini destekleyecek patent müracaatı ile ilgili ispatları gösteren teknik ekipman görsel yada yazılı dokümanlar ile ilgili deliller,

Yapılan patent tescil müracaatlarının tescil kriterleri olan tekniğin daha önceden bilinilirlik durumunu aşmadığı veya uygulanabilirlik kriterine uymadığı, ve başvuru dosyası içeriğinin patent yönetmeliğine uygun olmadığı İleri sürülebilir.

İtiraz İnceleme Aşamaları

İtiraz girişi gerçekleştikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Patent Tescil başvurusunun sahibi yada www.patenttescil.com.tr vekillerine itiraz gerekçeleri ile ilgili bilgiler tebliğ edilir.

Patent başvuru sahibi patent tescil işlemine yapılan itiraza cevap verme hakkını karşı görüş, düşüncelerini ve delillerini tebligat eline ulaştıktan sonra 3 ay (90 gün) içerisinde kuruma iletmekle yükümlüdür. Yada patent tescil müracaatına yapılan itiraz işlemini dikkate alarak yapılan patent başvurusu üzerinde istem veya tarifname bilgilerini değiştirip başvurusunu yeniden yapabilir.

Kurum bünyesinde bulunan Patent itiraz birimi tarafından verilen kararı Sınai Mülkiyet Mahkemesine de taşınabilir. itiraz edemeyen süresini geçiren tüm şahıs veya kurumlar itiraz konusunu Sınai Mülkiyet Mahkemesine götürebilir.

Adresimiz

Barboros Hayrettin Paşa Mah 1988. Sokak No:4 Papatya 1 Residence Kat:6 D:82 Esenyurt-Beyliküzü/İstanbul

Telefon

0212 452 77 70

0530 833 36 26

Email

info@patenttescil.com.tr

Marka ve Patent Tescil Sorgula

Patent Marka tescil araştırması ve marka tescili durumu ve bilgileri hakkında ücretsiz araştırma yapalım.


 
Dakika Reklam