Marka Patent Tescil Ofisi

Tasarım Tescil Aşamalarıı

Bu ilan süreci içerisinde itiraz gelmeyen tasarımlar, ortalama 8 ay sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kesin olarak kabul edilip 5 yıllığına tescil belgeye bağlanır.

İlan yayım (itiraz) süresi içerisinde yapılan itiraz işlemleri, Kurum tarafından tasarım başvuru sahibi yada www.patenttescil.com.tr vekiline gönderilir, yapılan itirazlara karşı savunma yapılmak isteniyor ise 1 ay (30 gün) içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Savunma yapılamaması durumunda karar, itiraz sahiplerinin gerekçeleri doğrultusunda değerlendirilerek verilir.

Yapılan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından karar verilerek sonuca bağlanır. Yapılan İtirazların reddedilmesi durumunda Tasarım Tescil başvurusu için tescil kararı çıkarak belge düzenlenip başvuru sahibi adına www.patenttescil.com.tr vekiline online E- imzalı şekilde iletilir. İtirazların tamamen ya da kısmen kabul edilmesi halinde ise söz konusu ürün tasarım başvurusu iptal edilir.

Adresimiz

Barboros Hayrettin Paşa Mah 1988. Sokak No:4 Papatya 1 Residence Kat:6 D:82 Esenyurt-Beyliküzü/İstanbul

Telefon

0212 452 77 70

0530 833 36 26

Email

info@patenttescil.com.tr

Marka ve Patent Tescil Sorgula

Patent Marka tescil araştırması ve marka tescili durumu ve bilgileri hakkında ücretsiz araştırma yapalım.


 
Dakika Reklam